Inledning

Mikaela Waltersson (M), Regionstyrelsens ordförande och Jörgen Preuss, Regiondirektör

Utmaningarna har ­utvecklat vår förmåga

Året 2021 läggs till handlingarna, men lever i allra högsta grad vidare ­genom de lärdomar som dras för kommande år. ­Region­­styrelsens ­ord­förande Mikaela Waltersson och regiondirektör Jörgen Preuss ­inleder redovisningen av 2021.

2021 blev ytterligare ett år med snabba vänd­­ningar, hur upplever ni att Region Halland ­hante­rade det?
– Jag är stolt över det arbete som har gjorts av alla medarbetare. Vi har under ytterligare ett år fått se prov på det engagemang och den kompetens vi har i våra verksamheter, när omständigheterna krävt flexibilitet och lösningsförmåga för att hantera nya förutsättningar. Det som imponerar mest är att våra verksamheter kunnat upprätthålla en god och tillgänglig vård till våra invånare, parallellt med pandemi­arbetet konstaterar Mikaela Waltersson.

– Vi startade och även återstartade på kort tid storskaliga vaccinations- och provtagningsinsatser, med hög tillgänglighet och god service till våra invånare, fortsätter Jörgen Preuss. Men för mig är det framför allt ett bevis på att Region Halland har förmåga att arbeta på ett uppdaterat sätt även på längre sikt.

Vad ser ni för utmaningar och möjligheter framåt?
– Jag väljer att se möjligheterna framför allt. Vi ska inte återstarta vår verksamhet den dagen pandemin är slut. Vi ska fortsätta – och utvecklas – med stöd av nya erfarenheter och insikter. Region Halland har en stark ekonomi och en gemensam riktning. Pandemin har snabbspolat utvecklingen inom viktiga områden och vi har under de här åren kommit långt i bland annat digitalisering och beredskap. Vi ser också att vi behöver utveckla de delarna i ännu större omfattning framåt i det läge vi nu befinner oss, säger Mikaela Waltersson.

– Det pågår stora och viktiga processer där Region Halland har en central roll i att koordinera halländsk utveckling, menar Jörgen Preuss. Det handlar om infrastruktur, grön omställning, medarbetarskap, ledarskap och demokrati. Dessa frågor knyter ihop alla våra verksamhetsdelar och förvaltningar. Om Halland ska nå visionen ”Bästa livsplatsen” behöver vi arbeta i alla delar. Det är nyckeln för att fortsätta stärka den skattekraft som krävs för att leverera de tjänster invånarna ska kunna förvänta sig och att klara kompetensförsörjningen i ett läge där färre ska vårda fler. Vi behöver ställa om och arbeta för goda livsmiljöer i hela länet samt vårda och fortsätta stärka demokratiuppdraget och dialogen med invånare och omgivande samhälle.